Elysium Begravelsesopsparing sikrer din familie

 

 

Elysium Begravelsesopsparing er en opsparing for alle, der ønsker at sikre at have penge til sin egen begravelse eller bisættelse. Foreningen drives uden kommercielle interesser fra vores side.

Du kan blive medlem ved at udfylde en blanket og betale første indskud, som skal være på minimum 500 kroner. De efterfølgende indskud skal være på minimum 300 kroner per indskud, og der kan højst indbetales 35.000 kroner.

En begravelsesopsparing holdes uden for beregning af personlige tillæg

Din begravelsesopsparing holdes uden for beregning af personlige tillæg fra kommunen som for eksempel hjemmehjælp, boligsikring og andre offentlige ydelser, men der er ikke noget skattemæssigt fradrag for indskud til en begravelsesopsparing, selvom Elysium Begravelsesopsparing er godkendt af Told- og Skattestyrelsen. Dog indgår en udbetaling på linje med andre begravelsestilskud. Der er ingen forrentning på en begravelsesopsparing, men i forbindelse med Elysiums årlige regnskabsafslutning fordeles et eventuelt overskud som bonus.

 

I forbindelse med et dødsfald udbetales kontoens indestående til den bedemand, der har forestået medlemmets begravelse eller bisættelse. Beløbet kan anvendes til alt, som er relevant i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen, herunder kaffebord, bespisning, gravsten og vedligeholdelse af gravsted. En begravelsesopsparing kan derimod ikke anvendes til andre formål. Det betyder, at overskydende beløb i forbindelse med en begravelse eller bisættelse, som har været billigere end det opsparede beløb, overføres til velgørende eller almennyttigt formål.

 

Du skal informere dine pårørende om din begravelsesopsparing

Medlemskabet kan heller ikke opsiges, men det er muligt at stoppe med yderligere indbetalinger. Og du er altid selv ansvarlig for at informere dine pårørende om din begravelsesopsparing, og det kan for eksempel noteres i Danske Bedemænds dokument "Min sidste vilje", hvor du også kan notere, hvordan du ønsker din egen begravelse eller bisættelse skal afholdes.

 

Elysium Begravelsesopsparing er oprettet til hjælp for personer, der selv ønsker at drage omsorg for sine udgifter til egen begravelse eller bisættelse. Kontakt Paarse ApS på telefon 64 81 11 60, hvis du ønsker at høre med om Elysium Begravelsesopsparing, især hvis du for eksempel bor i Middelfart eller i Odense samt på resten af Fyn.

Kontakt os og hør mere

Bedemand Carsten Paarse

Bedemand Claus Paarse